Kolik solárních panelů pro provoz klimatizace

Autor: Deye
Publikováno:
kolik solárních panelů provozuje klimatizaci

Vzhledem k tomu, že teploty v důsledku změny klimatu rostou, stávají se klimatizace pro mnoho majitelů domů nezbytnými spotřebiči, aby zůstali v letních měsících v pohodě. Provoz klimatizace však může výrazně zvýšit účty za elektřinu. Solární energie poskytuje obnovitelný a stále dostupnější alternativní zdroj energie. Určení optimálního počtu solárních panelů potřebných k napájení klimatizace závisí na faktorech, jako je energetická účinnost AC jednotky, výkon solárních panelů a spotřeba elektřiny v domácnosti.

Tento článek vám poskytne celkový názor na vaše solární panely a jak vypočítat, kolik solárních panelů je potřeba k provozu vaší klimatizace.

Přehled provozu AC jednotky se solární energií

Když se podíváte na spárování vaší klimatizační jednotky se solárními panely, klíčové je sladit produkci energie panelů se spotřebou vaší AC. Všechno je to o wattech; toto je jednotka výkonu, která je zásadní pro měření výkonu solárních panelů a energetické náročnosti vaší klimatizace.

Chladicí kapacita vaší klimatizace, která je často vyjádřena v tunách nebo BTU, se převádí na její spotřebu ve wattech. 

 • Centrální klimatizace

Centrální klimatizační systémy mívají nejvyšší spotřebu energie, v průměru mezi 3 000-5 000 watty za hodinu. Efektivní provoz centrální AC jednotky bude vyžadovat instalaci alespoň 3 kilowattů (kW) výstupu solárního panelu. Protože většina rezidenčních solárních panelů generuje kolem 100 wattů, k výrobě těchto 3 kW energie by bylo potřeba 30 panelů. Plně kompenzovat spotřebu elektrické energie AC by vyžadovalo ještě více solární energie – přibližně 30 panelů nebo 3 kW kapacity.

 • Velká okenní jednotka

Velké okenní AC jednotky spotřebují v průměru 1 800-2 500 wattů za hodinu. K napájení jedné z těchto jednotek by byla zapotřebí solární instalace o minimálním výkonu 2 kW. Protože každý 100W panel poskytuje 0,1 kW, 20 panelů nebo 2 kW solární energie by umožnilo jednotce provoz během špičkových hodin chlazení. Plné napájení domu by vyžadovalo další solární kapacitu.

 • Střední okenní jednotka

 Střední okenní jednotky mají spotřebu energie v rozsahu 1 000-1 800 wattů za hodinu. Efektivní provoz jedné z těchto velikostí AC by znamenalo instalaci alespoň 1 kW nebo 10 panelů o výkonu 100 W každý. Toto solární pole by mohlo uspokojit většinu potřeb chlazení za slunečného odpoledne.

 • Malá okenní jednotka

Nejmenší okenní klimatizace spotřebují pouze 500-1000 wattů za hodinu. Půl kW nebo 5 panelů by mohlo napájet jednu z těchto kompaktních jednotek během období vysokého slunce. Pro kompenzaci celého domu může být zapotřebí více solární energie.

Výstup solárního panelu

 • Light-Use AC (500 W): 2-3 solární panely
 • Střední pokoj AC (1 000-1 500 W): 4-6 solárních panelů
 • Centrální klimatizace pro náročné použití (3 000 W): 10-12 solárních panelů

Poznámka: Počet panelů předpokládá, že každý panel produkuje přibližně 300 wattů za ideálních podmínek.

Tady je tabulka:

Velikost AC jednotkyRozsah BTUPrůměrný příkon (W)
Malá okenní jednotka5 000 BTU nebo méně500
Střední okenní jednotka5 000 – 10 000 BTU900
Velká okenní jednotka10 000 – 15 000 BTU1,400
Extra velká okenní jednotka15 000 – 25 000 BTU1,800
Centrální vzduchový systém15 000 – 60 000 BTU3,000 – 5,000

Určení potřeb solárních panelů

Mnoho solárních panelů

Každá klimatizace využívá jiné množství energie. Chcete-li efektivně využít solární energii pro vaši klimatizaci, budete muset provést několik přesných výpočtů. Zde se budeme zabývat tím, jak vyhodnotit požadavky na napájení vašeho AC a najít správné množství solární energie, které tyto potřeby splňuje.

Výpočet požadavků na střídavý proud

Vaše klimatizace přichází se specifickými potřebami energie, obvykle ve wattech (W) nebo kilowattech (kW). Přesná čísla naleznete ve specifikacích výrobce. Ústředním aspektem, který je třeba zvážit, je tonáž jednotky, která souvisí s chladicí kapacitou. Jedna tuna chlazení odpovídá zhruba 12 000 BTU (britských tepelných jednotek) za hodinu.

 • 1tunová AC jednotka: Přibližně 3 500 W – 4 000 W během provozu
 • Rázový proud: Okamžitě vyšší výkon při spouštění kompresoru

Vypočítejte spotřebu energie ve watthodinách (Wh) s ohledem na hodiny provozu AC. Zde je základní vzorec:

Provozní hodiny x Watty (W) = Watthodiny (Wh)

Uveďte kurzívou značku nebo konkrétní model vaší klimatizace pro přesné údaje o příkonu, pokud jsou známy, tzn. Značka Model XYZ.

Posouzení výkonu solárního panelu

Výkon solárního panelu je typicky hodnocen ve wattech peak (Wp), což udává maximální potenciální výkon panelu za ideálních testovacích podmínek. Skutečná energie vyrobená v reálných instalacích je však obvykle nižší v důsledku různých faktorů prostředí a situace.

 1. Sluneční hodiny: Počet hodin přímého slunečního záření, které panel každý den přijímá, výrazně ovlivňuje výkon. Oblasti s méně zataženými dny a více denními hodinami zaznamenají vyšší roční energetické výnosy. Panely na částečně zastíněných místech nebo namontované v suboptimálních úhlech produkují méně energie.
 2. Stínování: I částečné zastínění jediného solárního modulu může výrazně snížit celkový výkon panelu. Stromy, budovy nebo jiné překážky, které vrhají stíny na panely v kteroukoli denní dobu, snižují účinnost. Panely je nejlepší montovat na otevřené, nezastíněné místo.
 3. Úhel panelu: Výkon také ovlivňuje úhel, pod kterým jsou solární panely namontovány vzhledem ke slunci. Nejlépe fungují panely orientované přímo na jih (na severní polokouli) a nakloněné pod úhlem blízkým zeměpisné šířce místa. Strmější nebo mělčí úhly mají za následek menší expozici slunečním paprskům.
 4. Teplota: Vyšší okolní teploty mohou mírně snížit výkon panelu. Chladnější panely pracují s maximální jmenovitou účinností, zatímco velmi horké panely mohou mít nižší výkon o 10-15% ve srovnání s jejich hodnocením Wp. Správné větrání pomáhá regulovat teploty.
 5. Špina a opotřebení: Postupem času prach, pyl, ptačí trus a další nečistoty hromadící se na panelech snižují prostup slunečního světla. Pravidelné čištění pomáhá udržovat blízko jmenovitého výkonu. Starší panely také postupně ztrácejí účinnost degradací materiálu.

Očekávaný výkon ve watthodinách (Wh) vypočítáte podle vzorce:

Hodnocení solárního panelu (W) x Špičkové hodiny slunečního svitu = denní watthodiny (Wh)

Získáte tak představu o tom, kolik energie dokáže jeden solární panel vyrobit za den.

Přizpůsobení solárních panelů poptávce AC jednotek

S požadavky na napájení vaší AC jednotky a očekávaným výkonem standardního solárního panelu můžete určit počet požadovaných solárních panelů. Vydělte denní spotřebu watthodiny vaší AC jednotky očekávaným watthodinovým výkonem na panel:

Celkové watthodiny (Wh) ÷ denní watthodiny solárního panelu (Wh) = počet solárních panelů

Nezapomeňte započítat další solární panely, abyste započítali ty méně než ideální dny. Zde je jednoduchá reprezentace:

Velikost AC jednotky (tuny)Odhadované požadované wattyVýstup solárního panelu (250W panel)Potřebné panely (zaokrouhleno nahoru)
13,500-4,0001 000 Wh/den4-5
27,000-8,0001 000 Wh/den8-10

Ujistěte se, že vaše nastavení zvládne startovací rázový proud, který obvykle vyžaduje vyšší příkon než nepřetržité používání. Zvažte budoucí testování vašeho systému pro případné upgrady vaší AC jednotky.

S ohledem na efektivitu a kapacitu

Při plánování provozu vaší klimatizace na solární energii je klíčové porozumět účinnosti jednotky a kapacitě vašeho solárního pole. Tyto prvky přímo ovlivňují počet solárních panelů, které budete potřebovat.

Pochopení hodnocení energetické účinnosti: EER a SEER

Hodnocení energetické účinnosti vaší klimatizace (EER) a sezónní energetické účinnosti (SEER) jsou zásadní pro určení toho, jak je váš systém energeticky účinný. 

EER ukazuje, jak efektivně může jednotka chladit oblast v poměru k množství energie, kterou spotřebuje. Klimatizace jsou rozděleny do pěti úrovní EER, přičemž vyšší úrovně znamenají vyšší účinnost. Například EER 3,6 je efektivnější než EER 2,8.

SEER rozšiřuje EER tím, že bere v úvahu účinnost jednotky během celé chladicí sezóny. Vypočítává celkový chladicí výkon oproti celkovému příkonu energie za typické období používání. Vyšší hodnocení SEER znamená, že klimatizační zařízení potřebuje k napájení chlazení dlouhodobě méně energie.

Od 1. ledna 2023 je novou standardní metrikou účinnosti SEER2. SEER2 používá stejnou metodiku výpočtu jako SEER, ale s aktualizovanými testovacími protokoly, které lépe odrážejí skutečné instalace. To odpovídá vyšším externím statickým tlakům, kterým klimatizační zařízení čelí. V důsledku toho bývají hodnocení SEER2 přibližně o 4,51 TP3T nižší než ekvivalentní hodnocení SEER. Systém s daným hodnocením SEER2 však poskytne přibližně o 4,71% vyšší účinnost ve srovnání se systémem s ekvivalentním hodnocením SEER.

Vyšší hodnocení EER a SEER/SEER2 označují klimatizaci, která vyžaduje k provozu méně energie. To může vést ke snížení nákladů na energii při provozu jednotky, zejména u systémů napájených solární energií.

 • Centrální klimatizace mají obvykle hodnocení SEER od 13 do 21.
 • Okenní klimatizace má často hodnocení EER mezi 8 a 12.

Například 1tunová jednotka střídavého proudu, která odpovídá 12 000 BTU, může vyžadovat:

 • 1,5 až 2 kilowatty (kW), pokud je vysoce energeticky účinný.
 • Více výkonu, pokud je účinnost nižší.

Faktory ovlivňující solární vstup

Energie, kterou můžete využít ze svých solárních panelů, závisí na:

 1. Účinnost panelu: Panely s vyšší účinností přemění více slunečního světla na elektřinu.
 2. Klima: Průměrné sluneční světlo ve vaší lokalitě, známé jako špičkové sluneční hodiny, výrazně ovlivňuje solární výkon.
 3. Požadavek na střídavý proud: Měřeno v BTU určuje, kolik kilowattů střídavý proud potřebuje.
 4. Instalace: Správná instalace zajišťuje maximální vystavení slunečnímu záření a tím i maximální účinnost.

Chcete-li vypočítat své solární potřeby:

 • Poznamenejte si požadavky na kW vašeho AC (zkontrolujte specifikaci AC napájení).
 • Vynásobte to hodinami používání, abyste získali denní spotřebu energie v kilowatthodinách (kWh).
 • Potřebnou kapacitu solárního panelu vydělte maximálním slunečním zářením ve vaší lokalitě.

Záložní řešení: Použití solárních panelů mimo síť 

Venkovní klimatizační jednotka

Když uvažujete o klimatizaci poháněné solárními panely pro scénáře mimo síť, musíte zajistit, že systém zvládne nejen výrobu energie, ale také adekvátní akumulaci energie v době, kdy je slunečního světla málo.

Budování Off-Grid systému

Chcete-li provozovat klimatizaci mimo síť, potřebujete solární pole dostatečně výkonné, aby splňovalo energetické požadavky klimatizace. Začněte výpočtem celkového příkonu, který vaše klimatizace spotřebuje za hodinu, a poté změřte průměrný počet hodin slunečního svitu ve vaší oblasti, abyste určili počet solárních panelů. Robustní off-grid systém obvykle zahrnuje:

 • Solární panely: Počet požadovaných na základě potřeb vašeho klimatizačního zařízení ve wattech.
 • Ovladač nabíjení: Reguluje nabíjení baterie a chrání ji před přebíjením.
 • Invertor: Pro přeměnu stejnosměrného proudu z panelů a bateriového bloku na střídavý proud pro vaši klimatizaci.

Integrace bateriového zálohování pro ukládání energie

Baterie jsou nezbytné pro nepřetržitý provoz střídavého proudu po západu slunce nebo během zamračených dnů. Kapacita vaší baterie, vyjádřená v ampérhodinách (Ah), by měla být dostatečně velká, aby napájela vaši klimatizaci po požadovanou dobu. Zde je to, co obsahuje záložní systém:

 • Typ baterie: Vyberte si z olověných, lithium-iontových nebo slaných baterií s ohledem na životní cyklus, účinnost a cenu.
 • Kapacita: Vypočítejte celkovou potřebnou energii (v kWh) za hodiny, kdy plánujete provozovat střídavý proud mimo síť, a podle toho dimenzujte baterii.
 • Údržba: Pravidelné kontroly zajistí účinnost a dlouhou životnost vaší bateriové banky.

Grid-Tied Systems versus Standalone Solar AC Solutions

Když uvažujete o solárních panelech pro napájení vaší klimatizace, máte dvě hlavní možnosti: systémy vázané na síť a samostatné systémy nebo systémy mimo síť.

Síťově vázané systémy jsou napojeny na městskou energetickou síť. To znamená, že zatímco vaše solární panely produkují elektřinu během dne, jakýkoli přebytek lze poslat zpět do sítě, což vám často dává kredit u vaší energetické společnosti. V době, kdy vaše solární panely nevyrábějí dostatek energie, například v noci nebo v zamračených dnech, můžete pro provoz klimatizace čerpat energii ze sítě. Pro standardní klimatizační zařízení pro obytné vozy s jmenovitým výkonem kolem 1 500 wattů byste potřebovali značný počet panelů a možná připojení k síti, abyste zajistili konzistentní provoz.

Systémy mimo síť na druhou stranu vyžadují dostatečné bateriové úložiště pro sběr a úsporu solární energie. Chcete-li klimatizaci provozovat zcela nezávisle na síti, budete muset přesně vypočítat spotřebu energie vaší AC, započítat watthodiny nebo kilowatty, které spotřebovává, a sladit ji s výkonem, který vaše solární panely dokážou vyrobit.

Zde je rychlé srovnání:

VlastnostiGrid-Tied SystemSamostatný systém
SpojeníAnoNe
VýkonRůzné, může být nižšíMusí odpovídat nebo překračovat využití
KonzistenceVysoká (s mřížkou)Závisí na kapacitě baterie
Počáteční nákladyDolníVyšší (včetně baterií)

Celkově systémy vázané na síť nabízejí hladší integraci se stávající elektrickou infrastrukturou, zatímco samostatné systémy poskytují energetickou nezávislost, ale vyžadují výraznější počáteční investice a pečlivé řízení energie.

Financování vašeho projektu solární klimatizace

Investice do solárních panelů pro váš klimatizační systém může časem vést k výrazným úsporám nákladů na energii. Je důležité procházet finanční aspekty moudře, abyste tyto výhody maximalizovali.

Hledání grantů a půjček

Vaše cesta ke klimatizaci na solární pohon začíná objevením programů finanční pomoci, které vám pomohou pokrýt počáteční náklady. Granty jsou vynikající, protože nevyžadují splácení, a existuje několik vládních a soukromých programů zaměřených na podporu zavádění solární energie. Například federální vláda někdy nabízí daňové úlevy na solární zařízení a váš stát může mít další pobídky.

Půjčky je na druhou stranu potřeba splácet i s úroky, ale umožňují vám okamžitě zahájit projekt a splácet jej v průběhu času. Solární půjčky lze získat prostřednictvím různých finančních institucí a některé mohou nabízet zvýhodněné sazby pro energeticky efektivní investice.

Zde je stručný formát, který vám pomůže při hledání:

 • Federální granty a daňové úlevy: Vyhledejte databázi státních pobídek pro obnovitelné zdroje a efektivitu (DSIRE).
 • Programy specifické pro stát: Obraťte se na státní energetický úřad pro programy na míru.
 • Půjčky na solární energii: Porovnejte nabídky od družstevních záložen, bank a specializovaných zelených investičních firem.

Výpočet ROI pro solární AC systémy

Výpočet návratnosti investic (ROI) pro solární AC systém zahrnuje posouzení rovnováhy mezi náklady na instalaci a úsporami, které časem získáte. Nejprve určete celkové náklady vašeho systému a poté odhadněte, jakou spotřebu energie kompenzujete svými solárními panely. Tento výpočet zahrnuje přesné určení vaší průměrné spotřeby elektřiny na chlazení a pochopení výkonu vašich solárních panelů.

Bod zlomu: To je, když se vaše úspory rovnají investičním nákladům. Chcete-li zjistit tento bod, vydělte celkové náklady na instalaci solárního panelu ročními úsporami na vašem účtu za energii.

Shrňme si pár čísel:

Příklad:

 • Celkové náklady: $10 000
 • Roční úspora: $1200

Bod zvratu (jednotky) = fixní náklady / marže příspěvku na jednotku

Pochopením finančních mechanismů dostupných pro projekty solárních systémů a dlouhodobých výhod, které s sebou nesou, se připravte na ekologické a nákladově efektivní řešení domácího chlazení.

Stručně řečeno, správné dimenzování solárního pole pro provoz klimatizace zahrnuje zvážení potřeb střídavého proudu, umístění a vystavení solárních panelů slunci a dodatečných požadavků na elektřinu. Při správném návrhu systému může solární energie poskytovat částečný nebo dokonce plný výkon klimatizačnímu zařízení, což snižuje náklady na energie a spoléhá na fosilní paliva. Vzhledem k tomu, že se technologie solárních panelů a skladování energie neustále rozvíjejí, majitelé domů budou mít ještě větší schopnost kompenzovat vysoké sezónní zatížení chlazení čistou, obnovitelnou solární energií. Správné plánování a instalace může pomoci maximalizovat potenciální úspory energie ze solárního klimatizačního systému.

cs_CZCS