Τι να κάνετε όταν ένας αφυγραντήρας φυσάει δροσερό αέρα

Αφυγραντήρας με πάνελ αφής, ένδειξη υγρασίας, λάμπα UV, ιονιστής αέρα, δοχείο νερού λειτουργεί στο μπάνιο. Στεγνωτήρας αέρα

A dehumidifier is an electrical device that helps remove excess moisture from the air. It is beneficial, especially in humid climates, because it aids the expulsion of dust and moisture from the atmosphere giving you cleaner and fresher air. Controlling indoor air quality is very crucial to staying healthy. A dehumidifier will help keep your …

Read more

Αφυγραντήρας για δωμάτιο κήπου-Οι επιπτώσεις της συμπύκνωσης και πώς βοηθά ένας αφυγραντήρας

Water vapor is undetectable until it condenses, frequently occurring on window surfaces and garden rooms. These little drops of water that we notice on household and garden room surfaces are condensation. We are frequently asked how to prevent condensation in a garden room. This might happen when warm air encounters a cold surface, such as …

Read more

Γιατί ο αφυγραντήρας σας βγάζει ζεστό αέρα

Αρχή λειτουργίας του αφυγραντήρα

A dehumidifier works by removing moisture from the air through evaporation or condensation. The process begins when the unit turns on and blows air into the room. As the air passes over the components’ coils, it picks up moisture and dust particles.  The air then travels out of the unit and back into the room, …

Read more

Πώς να επιλέξετε το σωστό μέγεθος ενός αφυγραντήρα για ένα δωμάτιο

καλύτερος αφυγραντήρας για κρύο δωμάτιο

Dehumidifiers are excellent at removing excess moisture and lowering the rate at which hazardous mold and mildew grow. However, the market offers different dehumidifiers with varying costs and capabilities. We’ll explain what a pint is, how to make comparisons, and the suggested room size to assist you in choosing the right size dehumidifier. There’s a …

Read more

Things to Consider Before Buying Under House Dehumidifier and the Benefits of Installing One

Things to Consider Before Buying Under House Dehumidifier and the Benefits of Installing One

Before purchasing a dehumidifier, it’s a good idea to inspect your crawl area. This is because, while a dehumidifier can solve most moisture-related issues, it has its limitations. This will keep you from investing in one when you have more pressing matters to address. Crawl areas are usually dimly lit and wet. Mold and mildew …

Read more

The Role of Air Clean Dehumidifier

Αφυγραντήρας με πάνελ αφής, ένδειξη υγρασίας, λάμπα UV, ιονιστής αέρα, δοχείο νερού λειτουργεί στο μπάνιο. Στεγνωτήρας αέρα

Clean air inside our homes and buildings is essential in today’s environment of outdoor pollution. As a result, using appliances and technologies that can clean the air is essential. Dehumidifiers can improve air quality in our homes by lowering humidity levels, but can they truly clean the air? Dehumidifiers by themselves do not purify the …

Read more

Everything We Know About the Risks of Mold at Home

Woman Looking At Mold On Wall

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Mold will grow in places with a lot of moisture, such as around leaks in roofs, windows, or pipes, or where there has been flooding.” The Institute of Medicine (IOM) conducted a study related to the risks associated with molds. The study “found there was sufficient evidence …

Read more

Πώς να δροσίσετε το δωμάτιό σας με έναν αφυγραντήρα

attic dehumidifier

A dehumidifier may be suitable to chill your home while removing excess moisture. The water collected in a tank can be removed through a connected drain pipe. By reducing humidity in your home, this simple yet efficient addition to your HVAC system gives your home an extra boost of comfort. Dehumidifiers: How Do They Work? …

Read more

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν αφυγραντήρα ολόκληρου του σπιτιού

Ένας οδηγός Insomniac για Αφυγραντήρες

Do you have concerns about having too much dampness in your basement or house? Do you have a musty odor in your basement? Or have allergies flared up when the humidity inside your home increases? If this is the case, you should get a dehumidifier system for house. Mold, allergies, musty odors, and mildew thrive …

Read more

Όλα για την Κλιματική Αλλαγή: Επίπεδα θερμότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας

μερική άποψη-αρσενικό-θηλυκό-χέρια

Even though many people think about rising temperatures and extreme heat when we talk about climate change, the reality is that climate change involves much more than that. Researchers have argued that temperature on its own is not the most effective way to measure climate change. They suggest that the energy produced by extreme weather is …

Read more

Καθαριστής αέρα Vs. Αφυγραντήρας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

αθόρυβος αφυγραντήρας

It is common to feel sick in your seemingly clean home. If this is the case, pollutants in the air may be to blame. However, you don’t have to be concerned because you can find a perfect answer in an air purifier and a dehumidifier.  You’re probably wondering the difference between an air purifier and …

Read more

Τα πιο κοινά επίπεδα υγρασίας στο σπίτι που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες

Ζευγάρι που νιώθει άσχημα στο σπίτι μετά τη ζέστη του καλοκαιριού

The link between moisture/humidity and allergies is well documented. For example, moisture encourages the growth of mold, both indoor and outdoor. Dust mites also love humid air. All these could trigger allergies, and we all know that can make one’s life very difficult. However, we have good news: conditions that trigger allergies can mostly be controlled. …

Read more

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα

air pollution over the town

Did you know that air pollution is responsible for about seven million deaths every year worldwide? Even though many people think that we are only exposed to air pollution when we are out in the street, the reality is that you could be exposed to higher levels of pollution inside your home than outside. Poor indoor …

Read more

Πότε να χρησιμοποιήσετε έναν αφυγραντήρα

ασφαλής αφυγραντήρας

Using a dehumidifier in your home or business place can significantly improve the air quality. If the air feels sticky or damp, a dehumidifier can reduce the moisture level, so your home feels more comfortable and safe. You can also use a dehumidifier in commercial properties. Today, using a dehumidifier also means your HVAC system …

Read more

Πόσο νερό πρέπει να μαζέψει ένας αφυγραντήρας σε μια μέρα

A dehumidifier is a recent invention to improve the quality of air in an environment. It maintains the relative humidity levels in your space. Dehumidifiers absorb water from the air and reduce the humidity levels to provide a more comfortable environment. The reduced humidity also means protection against dust mist, mildew, mold growth. Many buildings …

Read more

Πώς να καθαρίσετε έναν αφυγραντήρα

ο καλύτερος εμπορικός αφυγραντήρας για το δωμάτιο ανάπτυξης

If you have a dehumidifier, you are in luck. It’s an essential device to keep the moisture and dampness in your home or office under control. A dehumidifier provides tremendous benefits to users. If you are at your wit’s end on how to clean a dehumidifier, keep reading. The moisture in your home has many …

Read more

Τι μέγεθος αφυγραντήρα χρειάζομαι;

deye211115-1

Everyone needs a dehumidifier in their space. Whether you are a business or a homeowner, a dehumidifier can significantly improve the air quality in your environment. What size of dehumidifier do I need? Now, this is a question many consumers ask before making a purchase. Humidity can cause several problems, from mold in your cupboards …

Read more

An Insomniac’s Guide to Dehumidifiers

Ένας οδηγός Insomniac για Αφυγραντήρες

Chronic insomnia affects about 10% of the American adult population, representing over 25 million people. High humidity and heat are two major reasons many people find themselves battling insomnia. Uncontrolled humidity can also encourage the growth of dust mites and other allergens that may affect sleep. The good news is that insomnia resulting from a combination of …

Read more

elGreek