Sociālā atbildība

Zaļā un zema oglekļa satura attīstība

Reaģējot uz jauno valsts attīstības koncepciju par inovāciju, koordināciju, zaļumu, atvērtību un koplietošanu un sekojot attīstības virzienam energoefektivitātes, tīrības, drošības un zema oglekļa satura jomā, uzņēmums šobrīd enerģiski veicina augstas klases jauno enerģētikas nozari, koncentrējoties uz saules gaisa kondicionētājiem un fotogalvaniskajiem invertoriem.

Sociālās atbildības ikona1
Sociālās atbildības ikona2
Sociālās atbildības ikona3
Sociālās atbildības ikona4
Vides aizsardzība

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības un cilvēku un dabas harmoniskas attīstības veicināšana ir svarīga Deye ilgtspējīgas attīstības plāna sastāvdaļa. Gadu gaitā mēs esam meklējuši līdzsvaru starp vides aizsardzību un ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību:

Vides pārvaldības sistēmas pilnveidošana

Mēs esam aktīvi veicinājuši novatorisku un progresīvu vides sistēmu visās mūsu ražošanas nodaļās, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Vides aizsardzība ražošanas darbībās

Mēs esam samazinājuši vides slodzi un enerģijas patēriņu savās ražošanas darbībās, veicot atkritumu pārstrādi un citus pasākumus, lai veicinātu aprites ekonomikas attīstību.

Arodveselība

Uzņēmums cenšas radīt un uzturēt veselīgu un drošu darba vidi. Vadība un darbinieki ir apņēmušies:

Pilnīga līdzdalība \ Profilakse vispirms

Drošība un veselība \ Likumpaklausīgs

Pastāvīgu uzlabošanu

lvLatvian