Hvad er energilagringssystem

ESS er forkortelsen for energy storage system (energy storage system), som er en enhed, der kan lagre elektrisk energi. ESS er normalt sammensat af batterier, invertere, batteristyringssystemer (BMS) osv., som kan lagre elektrisk energi og frigive den, når det er nødvendigt for at opnå energibalance og styring.

Batteri type

Lithium-ion batteri (Li-ion): Dette er en af de mest almindeligt anvendte batterityper i dag og er meget brugt i husholdninger og kommercielle applikationer på grund af dets høje energitæthed, lange cykluslevetid og lave selvafladningshastighed.

Natrium-svovl batteri (NaS): Dette batteri bruger den kemiske reaktion mellem natriumioner og svovlioner til at generere elektricitet og har fordelene ved høj energitæthed, lang levetid og høj effektivitet, så det er blevet meget brugt i storskala energilagring.

Bly-syre batteri (bly-syre): Dette batteri har fordelene ved lave omkostninger, høj pålidelighed og stor kapacitet, men dets energitæthed er relativt lav, så det bruges hovedsageligt i små og mellemstore energilagringssystemer.

Nanokrystallinsk batteri (NMC): Denne type batteri bruger metaloxider som nikkel, mangan og kobolt som positive elektrodematerialer. Det har fordelene ved høj energitæthed, lang cykluslevetid og høj sikkerhed og er blevet meget brugt inden for energilagring.

Flow batteri (Flow): Dette batteri opbevarer elektrolytten i en ekstern lagertank og genererer elektricitet ved at reagere med de positive og negative elektroder i batteriet. Det har fordelene ved høj energitæthed og bæredygtighed. Det bruges i store energilagringssystemer. Ansøgningsperspektivet er bredt.

LPF batteri

LFP-batteri refererer til et lithium-ion-batteri, hvis katodemateriale er lithiumjernfosfat (LiFePO4). Sammenlignet med traditionelle lithium-ion-batterier har LFP-batterier højere sikkerhed, længere levetid og højere energitæthed. De vigtigste fordele ved LFP-batterier er som følger:

Højere sikkerhed: LFP-batterier har højere modstand mod høje temperaturer og termisk løb. Sammenlignet med andre typer lithium-ion-batterier vil LFP-batterier næsten ikke eksplodere eller eksplodere.

Længere levetid: LFP-batteriernes cykluslevetid kan nå tusindvis af gange, og det kan stadig opretholde høj ydeevne i barske miljøer såsom høj temperatur, høj luftfugtighed og stor højde.

Højere energitæthed: Sammenlignet med bly-syre-batterier har LFP-batterier højere energitæthed og kan arbejde i et bredere temperaturområde.

Mere miljøvenlig: LFP-batterier indeholder ikke skadelige stoffer som tungmetaller og sjældne jordarter, så de belaster miljøet mindre.

Derfor er LFP-batterier meget brugt i elektriske køretøjer, energilagringssystemer, sol- og vindenergi og andre områder.

GB-SCL-ALT I ET

De vigtigste anvendelsesområder for ESS:

Vind- og solenergianlæg: ESS kan lagre elektrisk energi for at give backup energi, når energien er utilstrækkelig eller ustabil, hvilket sikrer stabiliteten af nettet.

Power peak barbering: ESS kan lagre strøm i spidsbelastningsperioder og frigive strøm i perioder med lav strøm for at opnå formålet med at balancere udbud og efterspørgsel.

Markedstransaktioner: ESS kan købe elektricitet i spidsbelastningsperioder, opbevare det og sælge elektricitet i spidsbelastningstider for at realisere indtægter.

Elektriske køretøjer: ESS kan bruges som et strømlagringssystem til elektriske køretøjer for at forbedre batterilevetiden for elektriske køretøjer.

Afslutningsvis

ESS er en vigtig enhed, der kan opnå strømbalance, forbedre energiudnyttelsen, reducere energiomkostningerne og beskytte miljøet.

da_DKDanish