Vad är energilagringssystem

ESS är en förkortning av energilagringssystem (energilagringssystem), vilket är en enhet som kan lagra elektrisk energi. ESS är vanligtvis sammansatt av batterier, växelriktare, batterihanteringssystem (BMS) etc. som kan lagra elektrisk energi och frigöra den vid behov för att uppnå energibalans och hantering.

Batterityp

Litiumjonbatteri (Li-ion): Detta är en av de mest använda batterityperna idag och används ofta i hushåll och kommersiella tillämpningar på grund av dess höga energitäthet, långa livslängd och låga självurladdningshastighet.

Natrium-svavelbatteri (NaS): Detta batteri använder den kemiska reaktionen mellan natriumjoner och svaveljoner för att generera elektricitet och har fördelarna med hög energitäthet, lång livslängd och hög effektivitet, så det har använts flitigt i storskalig energilagring.

Bly-syra batteri (bly-syra): Detta batteri har fördelarna med låg kostnad, hög tillförlitlighet och stor kapacitet, men dess energitäthet är relativt låg, så det används främst i små och medelstora energilagringssystem.

Nanokristallint batteri (NMC): Denna typ av batteri använder metalloxider som nickel, mangan och kobolt som material för positiva elektroder. Det har fördelarna med hög energitäthet, lång livslängd och hög säkerhet, och har använts i stor utsträckning inom energilagring.

Flödesbatteri (flöde): Detta batteri lagrar elektrolyten i en extern lagringstank och genererar elektricitet genom att reagera med de positiva och negativa elektroderna i batteriet. Det har fördelarna med hög energitäthet och hållbarhet. Det används i storskaliga energilagringssystem. Ansökningsmöjligheterna är breda.

LPF batteri

LFP-batteri avser ett litiumjonbatteri vars katodmaterial är litiumjärnfosfat (LiFePO4). Jämfört med traditionella litiumjonbatterier har LFP-batterier högre säkerhet, längre livslängd och högre energitäthet. De främsta fördelarna med LFP-batterier är följande:

Högre säkerhet: LFP-batterier har högre motståndskraft mot höga temperaturer och termisk flykt. Jämfört med andra typer av litiumjonbatterier kommer LFP-batterier knappast att explodera eller explodera.

Längre livslängd: LFP-batteriernas cykellivslängd kan nå tusentals gånger, och det kan fortfarande upprätthålla hög prestanda i tuffa miljöer som hög temperatur, hög luftfuktighet och hög höjd.

Högre energitäthet: Jämfört med blybatterier har LFP-batterier högre energitäthet och kan arbeta i ett bredare temperaturområde.

Miljövänligare: LFP-batterier innehåller inga skadliga ämnen som tungmetaller och sällsynta jordartsmetaller, så de har mindre påverkan på miljön.

Därför används LFP-batterier i stor utsträckning inom elfordon, energilagringssystem, sol- och vindenergi och andra områden.

GB-SCL-ALLT I ETT

De viktigaste tillämpningsområdena för ESS:

Vind- och solkraftverk: ESS kan lagra elektrisk energi för att ge reservenergi när energin är otillräcklig eller instabil, vilket säkerställer nätets stabilitet.

Power peak rakning: ESS kan lagra ström under toppeffektperioder och släppa ström under lågeffektperioder för att uppnå syftet att balansera utbud och efterfrågan.

Marknadstransaktioner: ESS kan köpa el under lågtrafik, lagra den och sälja el under rusningstid för att få intäkter.

Elektriska fordon: ESS kan användas som ett energilagringssystem för elfordon för att förbättra batteritiden för elfordon.

Sammanfattningsvis

ESS är en viktig enhet som kan uppnå effektbalans, förbättra energiutnyttjandet, minska energikostnaderna och skydda miljön.

sv_SESwedish