Τι είναι ο αφυγραντήρας ψύξης

Συγγραφέας: Deye
Τελευταία ενημέρωση:

Ο αφυγραντήρας ψύξης βασίζεται βασικά στην αρχή της ψύξης με ψυκτικό μέσο για την αφύγρανση, η οποία χωρίζεται συγκεκριμένα σε:
①Γενικός αφυγραντήρας σημαίνει ότι ο αέρας ψύχεται και αφυγραίνεται από τον εξατμιστή, θερμαίνεται από τον αναθερμαντήρα για να μειωθεί η σχετική υγρασία, η θερμότητα συμπύκνωσης του ψυκτικού αφαιρείται από τον αέρα που ρέει μέσα από τον αναθερμαντήρα και η θερμοκρασία εξόδου του αέρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Αφυγραντήρας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και αφύγρανση.
②Ο αφυγραντήρας τύπου ψύξης αναφέρεται στον γενικό αφυγραντήρα. Το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου αφαιρείται από τον υδρόψυκτο ή αερόψυκτο συμπυκνωτή και μόνο ένα μικρό μέρος της θερμότητας συμπύκνωσης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του αέρα μετά τον εξατμιστή. Αφυγραντήρας για ψύξη και αφύγρανση.
③Ο αφυγραντήρας ρύθμισης θερμοκρασίας αναφέρεται στον γενικό αφυγραντήρα, η θερμότητα συμπύκνωσης του ψυκτικού μπορεί να αφαιρεθεί από τον υδρόψυκτο ή αερόψυκτο συμπυκνωτή εν όλω ή εν μέρει και η υπόλοιπη θερμότητα συμπύκνωσης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του αέρα μετά τη διέλευση μέσω του εξατμιστή. Αφυγραντήρας με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία αέρα εξόδου.
④Ο πολυλειτουργικός αφυγραντήρας αναφέρεται σε έναν αφυγραντήρα που ενσωματώνει τρεις λειτουργίες θέρμανσης και αφύγρανσης (γενική), ψύξης και αφύγρανσης και ρύθμισης και αφύγρανσης θερμοκρασίας. Μπορεί ακόμα να επιλέξει να ζεσταθεί όταν δεν υπάρχει εξωτερική μονάδα (ψύξη αέρα) ή νερό ψύξης (ψύξη νερού). Αφυγραντήρας με λειτουργία αφύγρανσης για αφύγρανση.

Τι είναι ο αφυγραντήρας ψύξης

elGreek