Κοινωνική ευθύνη

Πράσινη ανάπτυξη και ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Ανταποκρινόμενη στη νέα εθνική αναπτυξιακή αντίληψη της καινοτομίας, του συντονισμού, του πράσινου, του ανοίγματος και της κοινής χρήσης και ακολουθώντας την αναπτυξιακή κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης, της καθαριότητας, της ασφάλειας και των χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η εταιρεία προωθεί επί του παρόντος δυναμικά τη νέα ενεργειακή βιομηχανία υψηλών προδιαγραφών. εστιάζοντας σε ηλιακά κλιματιστικά και φωτοβολταϊκούς μετατροπείς.

Εικονίδιο Κοινωνικής Ευθύνης1
Εικονίδιο Κοινωνικής Ευθύνης2
Εικονίδιο Κοινωνικής Ευθύνης3
Εικονίδιο Κοινωνικής Ευθύνης4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αρμονικής ανάπτυξης των ανθρώπων και της φύσης αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδίου της Deye για βιώσιμη ανάπτυξη. Με τα χρόνια αναζητούμε μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων:

Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος

Προωθούμε ενεργά ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό περιβαλλοντικό σύστημα στα τμήματα παραγωγής μας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προστασία του περιβάλλοντος στις παραγωγικές δραστηριότητες

Μειώνουμε το περιβαλλοντικό φορτίο και την κατανάλωση ενέργειας στις παραγωγικές μας δραστηριότητες μέσω της ανακύκλωσης απορριμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας.

Επαγγελματική περίθαλψη

Η Εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι είναι όλοι δεσμευμένοι:

Πλήρης συμμετοχή \ Πρώτα η πρόληψη

Ασφάλεια και υγεία \ Νομοταγής

Συνεχής βελτίωση

elGreek