Ako udržiavať odvlhčovač

Autor: Deye
Naposledy aktualizovaný:

Každá rodina by mala mať jeden alebo viac odvlhčovačov, ktoré dokážu ochrániť rodinný majetok a urobiť telo zdravším.

Údržba odvlhčovača:

1. Keď je nádržka na vodu plná alebo sa dlhšiu dobu nepoužíva, vytiahnite včas nádržku na vodu, vylejte vodu z nádržky na vodu a znova ju nainštalujte do pôvodnej polohy. Najmä pri preprave použitého stroja na veľkú vzdialenosť musíte najskôr skontrolovať, či sa voda v spodnej nádrži vypustila.

2. Keď sme odvlhčovač použili, musíme pravidelne čistiť filter, aby sa zabezpečilo plynulé vetranie stroja a zlepšil sa účinok čistenia vzduchu. Metóda spočíva v tom, že najprv odstránite mriežku prívodu vzduchu, potom vyberiete filter na čistenie a potom ho po dokončení vložíte späť do stroja.

3. Ak narazíte na poruchu, nerozoberajte ani nemontujte elektrické komponenty svojpomocne, obráťte sa na popredajný servis výrobcu a údržbu povedie odborník.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť dvom bodom: Po prvé, napájanie, ktoré používa odvlhčovač, musí nainštalovať profesionálny elektrikár. Druhým bodom je, že efekt používania bežných odvlhčovačov v špeciálnych prostrediach, ako sú nízke alebo vysoké teploty, nebude zrejmý a dokonca ani odvlhčenie. Ak je potrebné odvlhčenie pri tejto teplote, obráťte sa na výrobcu prispôsobiť neštandardný odvlhčovač.

 

 

sk_SKSlovak