Tipy na údržbu vášho odvlhčovača

Autor: Deye
Naposledy aktualizovaný:

S neustálym zlepšovaním životnej úrovne ľudí sú zdravotné požiadavky ľudí stále vyššie a vyššie a odvlhčovače sa dostali do viacerých rodín. Odvlhčovač je sezónne používaný produkt. Dôležitejšia je každodenná údržba. Pri správnej údržbe dokáže vo väčšej miere uplatniť funkciu odvlhčovača a môže znížiť poruchovosť a predĺžiť jeho životnosť.

 

Tu sú niektoré spôsoby pre riadne použitie údržbu tvoj odvlhčovač.

 

1 Nastavenie vlhkosti by malo byť rezonovateľné

Nastavenie vlhkosti nemá pevný parameter. Potreba nastaviť podľa požiadaviek zákazníka, plochy, ročného obdobia a vlhkosti priestoru. Zvyčajne, ak je relatívna vlhkosť miestnosti približne 601 TP2T RH, ľudské telo sa bude cítiť pohodlnejšie. Ak je nastavená vlhkosť príliš nízka, rozdiel vlhkosti medzi vnútornou a vonkajšou je veľký, je ľahké spôsobiť časté spúšťanie a zastavovanie kompresora, čím sa skracuje životnosť odvlhčovača.

 

2 Po premiestnení odvlhčovača je potrebné ho umiestniť

Po premiestnení odvlhčovača je potrebné ho staticky umiestniť na štyri až šesť hodín, kým sa zapne. Keďže kompresorové vedenie v odvlhčovači obsahuje chladivo, po presune musí chladivo prejsť štyri až šesť hodín, kým sa vráti do pôvodnej polohy.

 

3 Je potrebné pravidelné čistenie

• Údržba vzduchového filtra

Vyčistite sieť filtračného plynu (približne raz za dva týždne), aby sa zachovala dlhá životnosť stroja. Môže účinne zlepšiť účinok odstraňovania prachu odvlhčovača a zlepšiť kvalitu okolitého vzduchu. Pravidelné čistenie chladiča vonkajšej jednotky môže efektívne zlepšiť pracovnú účinnosť odvlhčovača. Umyte sitko filtra vodou s teplotou pod 40 °C a po vysušení ho vložte späť do tela. Pri čistení tela ho jemne utrite vlhkou handričkou, aby ste nepoškodili elektrickú izoláciu. Na povrchu karosérie sú lepidlá, ktoré je možné umývať mydlovou vodou, aby sa predišlo olupovaniu alebo zmene farby. Keď je napájanie vypnuté alebo sa dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel, aby sa zachovala životnosť stroja.

 

• Údržba kondenzátora

Kondenzátor je potrebné z času na čas vyčistiť a udržiavať v čistote. Optimálny rozsah prevádzkových teplôt pre odvlhčovače je 5 ℃ až 38 ℃. Ak je vlhkosť vzduchu nižšia ako 30%, je príliš suchý a nepohodlný, takže spoľahlivý regulátor vlhkosti je riadený tak, aby udržiaval rozsah 50% až 60%. Pri používaní sú dvere a okná čo najviac zatvorené, aby sa dosiahlo odvlhčenie v miestnosti. Telo by malo byť umiestnené naplocho a nemalo by byť naklonené ani šikmé. Ak je kapacita zásobníka vody v odvlhčovači príliš vysoká, aby ste zabránili rozliatiu špinavej pôdy, musíte pred vypustením vody počas prevádzky odpojiť napájací kábel a potom vypustiť vodu zo zásobníka vody.

 

4 Zavolajte odborníka, aby pravidelne kontroloval odvlhčovač

Po dlhodobom používaní odvlhčovača budú mať obvodové a riadiace komponenty v jednotke rôzny stupeň starnutia, čo vážne poškodí zariadenie. Zavolajte odborníka, aby skontroloval obvod odvlhčovača a pravidelne vymieňal starnúce komponenty. Dopĺňanie chladiva udržuje odvlhčovač v dobrom prevádzkovom stave.

 

5 Ochranné opatrenia v bežných dňoch

Keď sa odvlhčovač dlhší čas nepoužíva v zime alebo vonku, nasaďte na odvlhčovač ochranný kryt, aby ste zabránili slnku, dažďu a usadzovaniu prachu, čo môže v budúcnosti spôsobiť ťažkosti pri čistení a údržbe.

 

 

sk_SKSlovak