Prawidłowe użytkowanie osuszacza

Autor: Deye
Ostatnio zaktualizowany:

Wraz z poprawą standardów życia coraz więcej osób korzysta z osuszaczy powietrza. Jednak wielu użytkownikom nie udało się zrozumieć prawidłowego użytkowania osuszacza, przez co nie zapewnia on najlepszego efektu. Wyjaśnię tutaj zastosowanie osuszaczy domowych.

Zastosowanie osuszacza:

1. Po otwarciu opakowania najpierw sprawdź, czy maszyna jest w dobrym stanie, koncentrując się na opakowaniu zewnętrznym i obudowie maszyny. Jeśli okaże się, że maszyna została uszkodzona podczas transportu, należy skontaktować się z producentem w odpowiednim czasie w celu zwrotu i wymiany.

2. Po podłączeniu zasilania sprawdź, czy wyświetlacz działa normalnie. Wyświetlane treści obejmują: aktualną wilgotność w pomieszczeniu, poziom wody w zbiorniku na wodę, stan pracy wentylatora oraz stan pracy osuszacza. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu konsultacji.

3. Przed pierwszym uruchomieniem osuszacza konieczne jest jego prawidłowe ustawienie. Wielu użytkowników nie może uruchomić osuszacza z powodu nieprawidłowych ustawień. Na panelu sterowania znajdują się cztery klawisze: 1>Naciśnij klawisze plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć docelową wilgotność, a każde naciśnięcie zwiększy lub zmniejszy wilgotność o 1%. Należy pamiętać, że docelowa wilgotność musi być ustawiona na niższą niż aktualna wilgotność. 2>Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas włączania i wyłączania timera, a okres ważności jest ustawiany raz za każdym razem. 3>Ponieważ osuszacz ma trzyminutową funkcję ochrony sprężarki, nie odłączaj bezpośrednio zasilania, gdy osuszacz nie jest potrzebny, ale naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć.

Zobacz więcej osuszacze domowe.

Energooszczędny wygląd rodziny 12 l

pl_PLPolish