Społeczna odpowiedzialność

Zielony i niskoemisyjny rozwój

W odpowiedzi na nową krajową koncepcję rozwoju innowacji, koordynacji, ekologii, otwartości i współdzielenia oraz podążając za kierunkiem rozwoju efektywności energetycznej, czystości, bezpieczeństwa i niskoemisyjności, firma obecnie energicznie promuje nową, wysokiej klasy branżę energetyczną, koncentrując się na klimatyzatorach słonecznych i falownikach fotowoltaicznych.

Ikona odpowiedzialności społecznej1
Ikona odpowiedzialności społecznej2
Ikona odpowiedzialności społecznej3
Ikona odpowiedzialności społecznej4
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Promowanie ochrony środowiska i harmonijnego rozwoju ludzi i przyrody jest ważną częścią planu Deye na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od lat poszukujemy równowagi pomiędzy ochroną środowiska a zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa:

Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

Aktywnie promujemy innowacyjny i najnowocześniejszy system środowiskowy w naszych działach produkcyjnych, aby promować zrównoważony rozwój.

Ochrona środowiska w działalności produkcyjnej

Zmniejszamy obciążenie środowiska i zużycie energii w naszej działalności produkcyjnej poprzez recykling odpadów i inne działania mające na celu promowanie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Higiena pracy

Firma dąży do stworzenia i utrzymania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Kierownictwo i pracownicy są zaangażowani:

Pełne uczestnictwo \ Przede wszystkim zapobieganie

Bezpieczeństwo i zdrowie \ Przestrzeganie prawa

Ciągłe doskonalenie

pl_PLPL