Socialt ansvar

Grön och koldioxidsnål utveckling

Som svar på det nya nationella utvecklingskonceptet med innovation, samordning, grönhet, öppenhet och delning och följa utvecklingsriktningen för energieffektivitet, renhet, säkerhet och lågt koldioxidutsläpp, främjar företaget för närvarande kraftfullt den avancerade nya energiindustrin, med fokus på solcellsanläggningar och solcellsväxelriktare.

Socialt-ansvar-ikon1
Socialt-ansvar-ikon2
Socialt-ansvar-ikon3
Socialt-ansvar-ikon4
Miljöskydd

Miljöskydd

Främjandet av miljöskydd och harmonisk utveckling av människor och natur är en viktig del av Deyes plan för hållbar utveckling. Under åren har vi sökt en balans mellan miljöskydd och hållbar företagsutveckling:

Förbättra miljöledningssystem

Vi har aktivt främjat ett innovativt och banbrytande miljösystem över våra produktionsavdelningar för att främja hållbar utveckling.

Miljöskydd i produktionsverksamhet

Vi har minskat miljöbelastning och energiförbrukning i vår produktionsverksamhet genom avfallsåtervinning och andra aktiviteter i syfte att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Företagshälsovård

Företaget strävar efter att skapa och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. Ledningen och de anställda är alla engagerade:

Fullständigt deltagande \ Förebyggande först

Säkerhet och hälsa \ Laglydig

Kontinuerlig förbättring

sv_SESwedish