Rollen för luftrenare avfuktare

Ren luft i våra hem och byggnader är avgörande i dagens miljö med utomhusföroreningar. Som ett resultat är det viktigt att använda apparater och tekniker som kan rena luften.

Avfuktare kan förbättra luftkvaliteten i våra hem genom att sänka luftfuktigheten, men kan de verkligen rena luften? Avfuktare i sig själva renar inte luften. De hjälper bara till att upprätthålla fuktighetsnivåer genom att eliminera överskottsfukt. Men att hålla fuktighetsnivåerna under kontroll kan hjälpa till att förhindra mögel, bakterier, virus och andra bakterier från att bildas i luften.

Inre luftkvalitet (IAQ) beskrivs generellt i USA av den relativa mängden föroreningar i inomhusluften jämfört med utomhusluften. Detta innebär att luftreningsutrustningen måste ta bort gammal luft eller filterföroreningar från luften som kommer in i byggnaden för att uppfylla definitionen av att rena luften.

Vad är en avfuktare?

Avfuktare hjälper till att förbättra luftkvaliteten indirekt genom att minska spridningen av mögel, bakterier och virus, men kan de verkligen rena luften? Det finns ingen entydig definition av vad det betyder eftersom det inte finns något globalt sätt att reglera luftkvaliteten över hela världen.

Utsläpp från fabriker och bilar kännetecknar till exempel ofta utomhusluftens kvalitet. Att andas ren luft bidrar avsevärt till vår hälsa och välbefinnande, enligt forskning. Därför är det viktigt att andas ren och frisk luft. Inomhusluften kan vara två till sex gånger mer förorenad än utomhusluften. Det finns dock inga federala restriktioner för att skydda den.

Varför är ren luft viktigt?

Det går inte att förneka att luftföroreningar utgör en betydande hälsorisk. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan inandning av renare luft avsevärt minska risken för stroke, lungcancer, hjärtsjukdomar och andningsbesvär.

Enligt WHO dödar luftföroreningar inomhus cirka 4,3 miljoner människor världen över. De flesta luftföroreningar som finns i ett hem inkluderar kolmonoxid, mjöldagg, pollen, damm, husdjursmjäll, flyktiga organiska föreningar (VOC), bly och asbest.

Eftersom dessa föroreningar, särskilt kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar (VOC), är så små molekyler. De kan komma in i lungorna direkt och stanna kvar där i flera år, vilket orsakar omedelbar eller långvarig skada.

En avfuktares roll

En avfuktares huvudsakliga funktion är att ta bort överflödig fukt från luften och sänka luftfuktigheten i ett rum. Även om den här enheten inte direkt rengör eller filtrerar luften, hjälper den till att ta bort allergener som dammkvalster och mögel, som frodas i en fuktig eller fuktig atmosfär. Dessa källor till allergier och astma kan vissna och dö om luftfuktigheten är lägre än 50%.

Avfuktaren kan filtrera bort det mesta av damm i luften som passerar genom dess filter. Så här fungerar det. Avfuktare suger in utomhusluft genom en ventil. Maskinen suger sedan ut överskottsfukten i den omgivande luften, som samlas under vattenuppsamlingstanken.

Avfuktaren sänker luftfuktigheten i ditt hem genom att göra det. Därefter tvingas luften genom ett reningsfilter, som fångar upp damm, pollen och andra sporer eller bakterier i luften.

Luften som kommer ut från maskinen är renare, fräschare och luktar betydligt trevligare än luften som kom in. Efter en tid kommer du att märka en ansamling av damm på filtren, samma damm som normalt skulle flyta runt din hus.

Sammanfattningsvis minskar en luftrenad avfuktare mängden fukt i en struktur, vilket minskar bakteriers och dammkvalsters förmåga att vistas och spridas i hela utrymmet.

Är Air Clean Avfuktare effektiva?

Avfuktare tar bort extra fukt från en plats för att hjälpa till att upprätthålla fuktighetsnivåer. Som ett resultat är luftrenande avfuktare mycket effektiva för att förhindra mögel, bakterier och farliga dammkvalster från att växa och fortplanta sig.

Dammkvalster är mikroskopiska organismer som förvärrar allergier och astma hos dem som lever i fuktiga miljöer. De finns i våra sängkläder, draperier, mattor och luft. Dessa varelser behöver vatten för att överleva och fortplanta sig.

Vissa avfuktare har inbyggda filter som tar bort envist ansamlat damm och allergener. Den luftrenande avfuktarens funktioner är ingen match för damm.

Avfuktare hjälper till att eliminera dammkvalster

Avfuktare hjälper till att förbättra den övergripande inomhusluftkvaliteten i en byggnad genom att ta bort överdriven luftfuktighet. Å andra sidan har avfuktare en annan viktig funktion: att eliminera dammkvalster.

Hushållsdammkvalster, som tidigare sagt, är små partiklar som kan finnas var som helst, inklusive dina kläder, mattor och luft. De är en vanlig orsak till många allergi- och astmasymtom.

De trivs i fuktiga och varma miljöer. Medan de luftrena luftavfuktarna hjälper till att hålla den totala luftfuktigheten i ditt hem på en acceptabel nivå, förstör de också miljön som dammkvalster kan frodas och skapar ett hälsosammare utrymme.

Naturlig luftcirkulation

I kombination med en avfuktare kan regelbunden dammning av vårt rum och öppna dörrar och fönster förbättra din inomhusluftkvalitet avsevärt. Som tidigare sagts dammar inte luftrenare avfuktare i vårt hem, men de kan förhindra spridning av dammkvalster. Så kom ihåg att öppna ett fönster medan du lagar mat, vädra ut och borsta vårt rum regelbundet.

Är det möjligt att hitta avfuktare som också renar luften?

Du kan göra det. Vissa luftrena luftavfuktare levereras med ett primärt luftfilter. Däremot kan andra uppgraderas med kol eller förfilter på ett veckat filter. Kom ihåg att även om den inte är lika effektiv som en luftrenare när det gäller filtrering, kommer den att hålla luften du andas renare.

Var kan Air Clean Avfuktare användas?

  • Hus
  • Bilar
  • Källare
  • Guns and Gun safe
  • Växthus
  • Badrum
  • Kök
  • Garage

Att välja rätt luftrenande avfuktare

Det är helt beroende av dina behov. Tänk på din budget, eftersom avfuktare kan vara dyra för större utrymmen. Beräkna rummets kvadratmeter eller yta där du vill använda det, leta sedan efter en avfuktare med den kapacitet du behöver.

Tänk också på utetemperaturen, eftersom avfuktare har svårt att eliminera fukt i kallare rum med lite isolering. Vi är grossisttillverkare av olika typer och storlekar av avfuktare. För mer information eller för att göra en beställning, vänligen fyll i kontaktformuläret.

Senaste nyheter

Begär en offert

*” anger obligatoriska fält

sv_SESwedish